Izgradnja čistilnih naprav


Projektiramo in izvajamo zadrževalnike, čistilne naprave za komunalne vode in čistilne naprave za tehnološke vode, kamor spadajo tudi čistilne naprave za čiščenje izcednih vod z odlagališč odpadkov. Vgrajujemo najsodobnejšo tehnološko opremo, zagotavljamo popolno vodotesnost povezovalnih cevovodov in bazenov z uporabo sodobnih PEHD in PP materialov, ki služijo tudi kot dolgotrajna zaščita betonov pred agresivnimi tehnološkimi vodami.


Izgradnja čistilnih naprav

  • Tehnološka oprema in PP in PEHD cevovodi.

KONTAKT

HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.

Vodovodna cesta 97

1000 Ljubljana

 

 

T: 01 / 568 36 35

F: 01 / 568 41 33

E: his@his-lj.si