Izgradnja in sanacija odlagališč


Najpomembnejša dejavnost našega podjetja je izgradnja in sanacija odlagališč komunalnih odpadkov. V podjetju zagotavljamo celostne rešitve od svetovanja v začetni fazi, izdelave idejnega načrta do projekta za izvedbo in izgradnje. Na odlagališču je potrebno zagotavljati popolno tesnjenje dna območja odlagališča, odvajanje izcednih vod in njihovo obdelavo ter zmanjšanje infiltracije padavinskih vod med odpadke s sprotnim prekrivanjem odloženih odpadkov in s tem zmanjševanje količine izcednih vod. V naslednji fazi je potrebno urediti zajem odlagališčnega plina s sežigom na bakli ali izkoriščanjem za pridobivanje električne energije. Po prenehanju odlaganja odpadkov se uredi končno prekrivanje in prekrivno tesnjenje, ki onemogoča vdor vode v telo odlagališča po zaprtju.


Tesnjenje dna, bokov in prekrivanje s sintetičnimi in naravnimi materiali

 • polaganje in stikovanje geosintetikov (geokompoziti, geomembrane, geomreže, geotekstili, bentonitne membrane),
 • vgrajevanje naravnih tesnilnih slojev.

 Odvodnja izcednih vod

 • polaganje drenažnih PP ali PEHD cevi na dnu odlagalnega polja s prehodnimi kosi skozi obodni nasip, PP ali PEHD revizijskimi jaški in PP ali PEHD povezovalnimi cevovodi do bazena oz. priklopa na obstoječo kanalizacijo,
 • izgradnja zadrževalnih lagun in bazenov.

 Odvodnja meteornih vod

 • polaganje betonskih koritnic, kanalet, cevi in povezovalnih cevovodov,
 • polaganje PVC cevi in PVC povezovalnih cevovodov,
 • izgradnja zadrževalnih lagun in bazenov.Odplinjanje in izkoriščanje odlagališčnega plina


 • izdelava horizontalnega odplinjanja (PP, PEHD cevovod),
 • vertikalno odplinjanje (plinski jaški),
 • za zajem,
 • plinske postaje (bakla) in energetsko izkoriščanje (plinski motor z generatorjem električne energije).

KONTAKT

HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.

Vodovodna cesta 97

1000 Ljubljana

 

 

T: 01 / 568 36 35

F: 01 / 568 41 33

E: his@his-lj.si