Izgradnja kanalizacij, vodovodov in plinovodov


V podjetju smo specializirani za izgradnjo vodotesnih kanalizacij za meteorno in fekalno vodo skupaj z jaški iz PEHD in PP umetnih materialov. Hkrati s kanalizacijo in rekonstrukcijo ceste pa položimo tudi vodovodne cevi iz duktilne litine in izdelamo individualne hišne priključke in na ta način zagotovimo celostno ureditev komunalnih vodov in zmanjšamo stroške investicije.


Izgradnja fekalne kanalizacije

  • PP, PEHD in PVC cevi in jaški,
  • izdelava PP in PEHD jaškov.Izgradnja meteorne kanalizacije

  • betonske, PP, PEHD in PVC cevi in jaški,
  • izdelava PP in PEHD jaškov.Izgradnja vodovoda

  • PEHD in duktilne cevi.Izgradnja plinovoda

  • PEHD cevi.

KONTAKT

HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.

Vodovodna cesta 97

1000 Ljubljana

 

 

T: 01 / 568 36 35

F: 01 / 568 41 33

E: his@his-lj.si