Projektiranje in svetovanje


Projektiranje


Izdelamo projektno dokumentacijo od idejne zasnove do projekta za izvedbo z vsemi potrebnimi elaborati:
 • idejna zasnova (IDZ),
 • idejni projekt (IDP),
 • projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) in
 • projekt za izvedbo (PZI),

Po končani gradnji poskrbimo tudi za:
 • projekt izvedenih del (PID) in
 • projekt obratovanja in vzdrževanja (POV).Svetovanje


Zasebnim in javnim investitorjem nudimo tudi storitev svetovanja pri pripravi projektne dokumentacije in potrebnih soglasij ter oceni ustreznosti posameznih projektnih rešitev na področju gospodarjenja z odpadki.S projektiranjem in svetovanjem se v našem podjetju ukvarjamo že od ustanovitve podjetja dalje. Specializirali smo za projektiranje objektov za obdelavo, skladiščenje in odlaganje odpadkov, v večji meri odlagališč nenevarnih odpadkov in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov z vso pripadajočo infrastrukturo:

Odlagališča nenevarnih odpadkov

 • formiranje dna in bokov odlagališčne sklede,
 • tesnjenje dna, bokov in prekrivanje s sintetičnimi in naravnimi materiali,
 • odvodnja izcednih vod,
 • odvodnja meteornih vod,
 • odplinjanje in izkoriščanje odlagališčnega plina,
 • tehtnica in vhodni objekt,
 • ostala infrastruktura (ceste, vodovod, hidrantno omrežje, elektrika, razsvetljava in spremljevalni objekti)


Zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov

 • dvonivojski in enonivojski zbirni centri,
 • izgradnja odvodnjavanja fekalne in meteorne kanalizacije,
 • izgradnja nadstrešnice, podpornega zidu, asfaltnih in betonskih platojev ter pomožnih prostorov,
 • postavitev tehtnice in kontejnerjev za odpadke,
 • ostala infrastuktura (vodovod, elektrika, razsvetljava).


Objekti za sortiranje in obdelavo odpadkov

 • sortirnice,
 • zgoščevanje odpadkov in
 • mehansko – biološka obdelava odpadkov.

Oglejte si reference  

KONTAKT

HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.

Vodovodna cesta 97

1000 Ljubljana

 

 

T: 01 / 568 36 35

F: 01 / 568 41 33

E: his@his-lj.si