Reference


Projektiranje

  Leto izvedbe: 2011-2012
Objekt: Objekt za obdelavo odpadkov Mala Mežakla
Projekt: PGD, PZI
Investitor: Publicus d.o.o.
  Leto izvedbe: 2011
Objekt: Zbirni center Postojna
Projekt: IDZ, PGD
Investitor: Občina Postojna
Leto izvedbe: 2010
Objekt: Sortirnica Suhadole
Projekt: PGD
Investitor: Publicus d.o.o.
Leto izvedbe: 2010
Objekt: Zbirni center Bovec
Projekt: PGD
Investitor: Občina Bovec
Leto izvedbe: 2005-2007
Objekt: CeRO Dolenjske – Leskovec, I. faza
Projekt: PGD, PZI, PID, POV, Elaborat variant čiščenja izcednih vod na odlagališču Leskovec – Novo mesto, Elaborat izrabe odlagališčnega plina
Investitor: Mestna občina Novo mesto
Leto izvedbe: 2007
Objekt: Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas – Postojna
Projekt: Projekt izvedbe programa prilagoditve odlagališča
Investitor: Občina Postojna
Objekt: Zbirni center Volče - Tolmin
Projekt: Svetovanje, Idejna zasnova, Idejni projekt, PGD, PZI
Investitor: Komunala Tolmin
Objekt: Odplinjanje in sežig plina na odlagališču nenevarnih odpadkov Kovor
Projekt: Svetovanje, PID, POV
Investitor: JP komunala Tržič
Objekt: Odplinjanje in sežig plina na odlagališču nenevarnih odpadkov Špaja Dolina
Projekt: Svetovanje, PID, POV
Investitor: JKP Grosuplje
Objekt: Odplinjanje in sežig plina na odlagališču nenevarnih odpadkov Ostri vrh
Projekt: Svetovanje, PID, POV
Investitor: KP Logatec
Objekt: Odplinjanje, sežig plina in prilagoditev na odlagališču nenevarnih odpadkov Dvori
Projekt: Svetovanje, PID, POV
Investitor: Komunala Koper

Objekt: Odplinjanje, sežig plina in prilagoditev na odlagališču nenevarnih odpadkov Puconci
Projekt: Svetovanje, PID, POV
Investitor: Občina Puconci
Objekt: Odplinjanje, sežig plina in prilagoditev na odlagališču nenevarnih odpadkov Stara vas – Postojna, I. faza
Projekt: PZI
Investitor: Občina Postojna
Objekt: Odlagališče nenevarnih odpadkov Dvori
Projekt: PZI
Investitor: Komunala Koper
Objekt: Odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor
Projekt: PGD, PZI, Elaborat polnjenja in zapiranja odlagališča
Investitor: JP komunala Tržič

LetObjekt: Odlagališče nenevarnih odpadkov Ilirska Bistrica
Projekt: Idejni projekt
Investitor: KP Ilirska Bistrica
Objekt: Odlagališče nenevarnih odpadkov Stara vas – Postojna
Projekt: Idejni projekt
Investitor: Občina Postojna

na vrh


Izgradnja in sanacija ODLAGALIŠČ

Opomba: Vrednost objektov nad 200.000 €

  Leto izvedbe: 2004-2007
Objekt: CeRO Dolenjske - Leskovec
Investitor: Mestna občina Novo mesto
  Leto izvedbe: 2006-2007
Objekt:
CeRO Gajke - Ptuj
Investitor:
Mestna občina Ptuj
  Leto izvedbe: 2006-2007
Objekt:
Skladišča baliranih odpadkov Dogoše
Investitor:
Mestna občina Maribor
 
Objekt:
Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - Jesenice
Investitor:
Mestna občina Jesenice
 

 
Objekt:
Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje - Ljubljana
Investitor:
Mestna občina Ljubljana
 

 
Objekt:
CeRO Slovenske Konjice
Investitor:
Občina Slovenske Konjice

 
Objekt:
Skladišča baliranih odpadkov Dogoše
Investitor:
Mestna občina Maribor
 

 
Objekt:
Odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko - Trebnje
Investitor:
Občina Trebnje

 
Objekt:
Odlagališče nenevarnih odpadkov Ostri vrh - Logatec
Investitor:
Občina Logatec

 
Objekt:
Odlagališče nenevarnih odpadkov Tenetiše - Kranj
Investitor:
Mestna občina Kranj
 

 
Objekt:
Odlagališče nenevarnih odpadkov Barje - Ljubljana
Investitor:
Snaga Ljubljana

 
Objekt:
Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakja - Jesenice
Investitor:
Mestna občina Jesenice
 


na vrh


Izgradnja KANALIZACIJE in VODOVODA

Opomba: Vrednost objektov nad 200.000 €