Projektiramo in izvajamo zadrževalnike, čistilne naprave za komunalne vode in čistilne naprave za tehnološke vode, kamor spadajo tudi čistilne naprave za čiščenje izcednih vod z odlagališč odpadkov. Vgrajujemo najsodobnejšo tehnološko opremo, zagotavljamo popolno vodotesnost povezovalnih cevovodov in bazenov z uporabo sodobnih PEHD in PP materialov, ki služijo tudi kot dolgotrajna zaščita betonov pred agresivnimi tehnološkimi vodami.

Čistilna naprava