Zaradi vedno večje skrbi za okolje smo se v podjetju odločili, da poleg izgradnje in sanacije odlagališč ponudimo tudi svetovanje, projektiranje ter izgradnjo zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov, ki so namenjeni ločenemu zbiranju kosovnih odpadkov in posameznih frakcij komunalnih odpadkov in so navadno zgrajeni v sklopu odlagališča. Glede na želje in potrebe naročnika in konfiguracije terena zasnujemo zbirne centre primerne velikosti in opremljene v skladu z aktualno zakonodajo.

  • dvonivojski in enonivojski zbirni centri,
  • izgradnja odvodnjavanja fekalne in meteorne kanalizacije,
  • izgradnja nadstrešnice, podpornega zidu, platojev ter pomožnih prostorov,
  • postavitev tehtnice in kontejnerjev za odpadke ter ostalih objektov in naprav.
Zbirni center Suhadole