Pri projektiranju industrijskih stavb v podjetju združujemo dobro poznavanje vseh vrst dejavnikov, ki vplivajo na proizvodni proces, glede na specifično vrsto proizvodnje. Naš cilj je, da stavba v čim večji meri ustreza proizvodnim potrebam. Naše projektne rešitve so ves čas funkcionalne, fleksibilne ter narejene po meri naročnika, s stalnim upoštevanjem ekonomike stroškov.

Pomembna izhodišča pri načrtovanju industrijskih stavb so:

 • Vrsta proizvodnega procesa
 • Zasnova proizvodne linije (layout)
 • Fleksibilnost zasnove
 • Prostorske zahteve
 • Učinkovit masni tok
 • Varovanje
 • Razsvetljava in osvetlitev
 • Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija
 • Transportne poti
 • Zunanja podoba
 • Možnost širitve v prihodnosti
 • Požarna varnost
 • Varstvo okolja, odvajanje odpadnih voda
 • Ekonomika investicije