V podjetju se že vrsto let ukvarjamo z okoljsko občutljivimi projekti, pri čemer je ključni cilj razvoja okoljskih projektov spodbujanje trajnostnega razvoja in uresničevanje trajnostnega ravnanja z odpadki.

okoljski objekti

V podjetju se ukvarjamo s projektiranjem in gradnjo naslednjih vrst okoljskih objektov:

  • Zbirnih centrov in pretovornih postaj
  • Centrov za ravnanje z odpadki
  • Odlagališč odpadkov
  • Kompostarn
  • Termičnih objektov
  • Energetskih objektov

 

Storitve na področju odlagališč odpadkov zajemajo:

  • Načrtovanje in izvedba novih odlagališč odpadkov
  • Načrtovanje in izvedba zapiranja odlagališč odpadkov
  • Načrtovanje in izvedba plinskih sistemov na odlagališčih in čistilnih napravah
  • Vzdrževanje plinskih sistemov skladno z ATEX zakonodajo