Pri projektiranju poslovnih stavb in ob dobrem poznavanju procesa dela oz. njegove specifike skrbimo, da so naše projektne rešitve ves čas funkcionalne, fleksibilne ter narejene po meri naročnika, s stalnim upoštevanjem ekonomike stroškov. Naši naročniki razumejo, da so natančno načrtovani delovni prostori lahko njihovo poslovno orodje in da se z vnašanjem različnih funkcij in oblikovnih elementov v pisarniško okolje odraža temeljne vrednote podjetja, kultura, blagovna znamka itd.

poslovni objekti

Načrtovanje oz. dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju poslovnih objektov:

  • Tip gradnje: masivna ali montažna konstrukcija
  • Nizkoenergijska, nič-energijska ali pasivna gradnja in s tem povezani: podnebni pogoji, orientacija, senčenje, pasivno solarno ogrevanje /hlajenje, zrakotesnost, toplotna izolacija, zasteklitev, itd.
  • Fleksibilnost zasnove za možnost (fazne) širitve v prihodnosti
  • Dostopi
  • Materiali
  • Varovanje
  • Energetska učinkovitost (energetska izraba obnovljivih virov energije (OVE): biomasa, sončna energija, hidroenergija, energija vetra, geotermalna energija in toplotne črpalke) je ključna tudi za obvladovanje stroškov in izboljšanje kakovosti bivanja, v luči prilagajanja na podnebne spremembe.
  • Stroškovna učinkovitost (obratovanje in vzdrževanje)