Izgradnja zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov


Zaradi vedno večje skrbi za okolje smo se v podjetju odločili, da poleg izgradnje in sanacije odlagališč ponudimo tudi svetovanje, projektiranje ter izgradnjo zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov, ki so namenjeni ločenemu zbiranju kosovnih odpadkov in posameznih frakcij komunalnih odpadkov in so navadno zgrajeni v sklopu odlagališča. Glede na želje in potrebe naročnika in konfiguracije terena na predvideni lokaciji je zbirni center primerne velikosti in primerno opremljen.


Izgradnja zbirnih centrov

  • dvonivojski in enonivojski zbirni centri,
  • izgradnja odvodnjavanja fekalne in meteorne kanalizacije,
  • izgradnja nadstrešnice, podpornega zidu, asfaltnih in betonskih platojev ter pomožnih prostorov,
  • postavitev tehtnice in kontejnerjev za odpadke ter ostalih objektov in naprav.

KONTAKT

HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.

Vodovodna cesta 97

1000 Ljubljana

 

 

T: 01 / 568 36 35

F: 01 / 568 41 33

E: his@his-lj.si