Za podjetje Ledinek Engineering iz Hoč smo pridobili uporabno dovoljenje za nov razvojno-proizvodni objekt.

Uporabno dovoljenje28. 9. 2018

Za investitorja KOLES d.o.o. gradimo objekt za proizvodnjo lepljenih nosilcev. Smo v zaključni fazi gradnje.

Gradimo industrijski objekt19. 7. 2019