Za investitorja KOLES d.o.o. gradimo objekt za proizvodnjo lepljenih nosilcev. Smo v zaključni fazi gradnje.