Za podjetje Ledinek Engineering iz Hoč smo pridobili uporabno dovoljenje za nov razvojno-proizvodni objekt.