O nas

Podjetje HIS d.o.o. je gradbeno podjetje z dolgoletno tradicijo ter z znanjem in izkušnjami na področju projektiranja, gradnje in svetovanja.

Naše vodilo so znanje, uporaba sodobnih materialov in tehnologij, natančnost in partnerski odnos s poslovnimi partnerji, saj le tak pristop zagotavlja vrhunsko kakovost naših storitev in vaše zadovoljstvo.

Darko Hrženjak, direktor, HIS d.o.o.

Izkušnje na področju

  • industrijske, poslovne, stanovanjske in druge gradnje,
  • okoljske gradnje, gradnje novih odlagališč komunalnih odpadkov in sanacije starih odlagališč, zbirnih centrov in centrov za ravnanje z odpadki,
  • infrastrukturne gradnje, izvedbe zahtevnejših inštalacijskih del (kanalizacije, vodovodi, plinovodi…) ter izgradnje in rekonstrukcije cest,
  • prenove in sanacije ravnih streh.

Zgodovina

Od ustanovitve leta 1990 pa do današnjih dni gradbeno podjetje uspešno deluje na področju gradbeništva in inštalacijskih del. Nenehno je širilo svojo dejavnost pa tudi kvaliteto storitev in strokovnosti in si s tem pridobilo velik ugled pri domačih in tujih poslovnih partnerjih.

Pri opravljanju najzahtevnejših gradbenih nalog in instalacijskih storitev je podjetje sodelovalo z večino največjih slovenskih podjetij na področju projektiranja in izvedbe gradbenih in montažnih del, sodeluje pa tudi z vrsto uglednih proizvajalcev opreme iz Avstrije, Nemčije in Švice.

Gradbeno podjetje HIS že od nekdaj strmi k vrhunski kvaliteti pri projektiranju in izvajanju gradbenih in strojno tehnoloških del, še zlasti pri zahtevnih okoljskih projektih, s katerimi se spodbuja okoljsko ozaveščenost in varovanje okolja.

gradbeno podjetje

Stranke / Partnerji

Novice