Naši domovi so se skozi leta precej spremenili. Tradicionalno stavbarstvo je nadomestilo sodobno, trajnostno, bolj zeleno, učinkovitejše in varnejše. Pri načrtovanju moramo skrbeti, da bodo zasnove objektov čim bolj fleksibilne, za lažje prilagajanje na stalno spreminjajoče se potrebe uporabnikov tekom njihove življenjske dobe.

Načrtovanje stanovanjskih stavb je edinstven proces oblikovanja, korak za korakom. Število korakov se razlikuje glede na kompleksnost posameznega projekta oz. ali gre za novogradnjo, prenovo ali preprosto le za nekaj majhnih izboljšav objekta (investicijska vzdrževalna ali sanacijska dela).

Investitorji pogosto sprejemajo odločitve za nakup ali novogradnjo z malo ali brez strokovnega svetovanja. Zato te odločitve pogosto omejujejo njihove zmožnosti ali sposobnosti ustvariti stroškovno učinkovite rezultate.
Nikoli ni prezgodaj za strokovno svetovanje. V zgodnjih fazah razvoja projekta, ko se opravljajo predhodne raziskave in analize lokacije, vam v našem podjetju lahko pomagajo naši strokovnjaki. Začetno posvetovanje je brezplačno.

stanovanjski objekti

Načrtovanje oz. dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju stanovanjskih objektov:

  • Tip gradnje: masivna ali montažna konstrukcija
  • Nizkoenergijska, nič-energijska ali pasivna gradnja in s tem povezani: podnebni pogoji, orientacija, senčenje, pasivno solarno ogrevanje /hlajenje, zrakotesnost, toplotna izolacija, zasteklitev, itd.
  • Fleksibilna zasnova za čim lažje prilagajanje spreminjajoči se uporabi prostorov tekom življenjske dobe objekta (mlade družine z otroki, osebe 50+, osebe s posebnimi potrebami, starejši, z invalidnostjo in njihove družine,…)
  • Dostopi
  • Materiali
  • Povezanost z zunanjim prostorom
  • Varovanje
  • Energetska učinkovitost (energetska izraba obnovljivih virov energije (OVE): biomasa, sončna energija, hidroenergija, energija vetra, geotermalna energija in toplotne črpalke) je ključna tudi za obvladovanje stroškov in izboljšanje kakovosti bivanja, v luči prilagajanja na podnebne spremembe.
  • Stroškovna učinkovitost (obratovanje in vzdrževanje)