Z legalizacijo objekta je investitorjem omogočena zanesljivejša pot do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti in s tem do spoštovanja predpisanih pravil, z vidika odgovornosti zase, za uporabnike objektov in drugih ljudi ter do okolja, v katerem živimo in brez tveganja, da bo uveden inšpekcijski postopek in da bi sledila naložitev zagroženih denarnih kazni.

legalizacije

Možnosti legalizacije:

  • legalizacija neskladnega objekta v okviru dopustnih manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja (s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za objekte, zgrajene pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, 113. člen Gradbenega zakona);
  • legalizacija neskladnega objekta zunaj okvirov dopustnih odstopanj od gradbenega dovoljenja, nelegalnega objekta ali neskladne uporabe objekta (zgrajenega pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, 17.11.2017) z možnostjo legalizacije skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, v roku 5 let po uveljavitvi Gradbenega zakona, 114. do 116. člen Gradbenega zakona);
  • legalizacija objektov daljšega obstoja, zgrajenih pred 1.1.1998, 117. člen Gradbenega zakona;
  • legalizacija objektov daljšega obstoja po določbah 197. in 198. člena ZGO-1 (118. člen Gradbenega zakona).