V podjetju smo specializirani za izgradnjo vodotesnih kanalizacij za meteorno in fekalno vodo skupaj z jaški iz PEHD in PP umetnih materialov. Hkrati s kanalizacijo in rekonstrukcijo ceste pa položimo tudi vodovodne cevi iz duktilne litine in izdelamo individualne hišne priključke in na ta način zagotovimo celostno ureditev komunalnih vodov in zmanjšamo stroške investicije.

Pri obnovi ali na novo položeni komunalni infrastrukturi kot je na primer obnova kanalizacije in vodovoda, polaganje vodov in plinovodov, poskrbimo tudi za rekonstrukcijo ceste ali ulice z izdelavo voziščne konstrukcije z asfaltiranjem in izgradnjo sodobnega sistema odvodnjavanja meteorne vode.

Izvajamo naslednja dela:

  • izgradnje fekalne kanalizacije,
  • izgradnje meteorne kanalizacije,
  • izgradnje vodovoda
  • izgradnje plinovoda in
  • izgradnje in rekonstrukcije cest.