Arhitekturno in gradbeno projektiranje

V podjetju smo specializirani za projektiranje objektov vseh vrst zahtevnosti, s področja industrijske, okoljske in infrastrukturne ter poslovne in stanovanjske gradnje. S pomočjo odgovornih in izkušenih strokovnjakov nudimo investitorjem celostno storitev, od razvoja začetne ideje do pridobitve vseh potrebnih dovoljenj h gradnji, kot so gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje za uspešno realizacijo investicije. Naši projekti so izdelani strokovno, zanesljivo in po meri naročnika. Pri načrtovanju inovativnih visoko tehnoloških rešitev in prenosu le-teh v delovno in bivalno okolje dajemo velik poudarek uporabi najnovejših tehnologij, okoljevarstvenim in varnostnim rešitvam. Poleg tega izdelana projektna dokumentacija upošteva zadnje stanje tehnike s poudarkom na optimizaciji in izkoriščenosti ter čim manjši porabi energije, vse v duhu sodobnega arhitekturnega izraza.

Izdelujemo projektno dokumentacijo za pridobitev predodločbe, mnenj, gradbenih in uporabnih dovoljenj za vse vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov:

  • idejna zasnova (IZP),
  • idejni projekt (IDP),
  • projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD),
  • projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI),
  • projektna dokumentacija izvedenih del (PID),
  • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
  • dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN),
  • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) in
  • navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV).
projektiranje industrijski objekti

Industrijski objekti

Pri projektiranju industrijskih stavb v podjetju združujemo dobro poznavanje vseh vrst dejavnikov, ki vplivajo na proizvodni proces, glede na specifično vrsto proizvodnje.

Preberi več
projektiranje okoljski objekti

Okoljski objekti

Ukvarjamo se z okoljsko občutljivimi projekti, pri čemer je ključni cilj razvoja okoljskih projektov spodbujanje trajnostnega razvoja in uresničevanje trajnostnega ravnanja z odpadki.

Preberi več

Poslovni objekti

Pri projektiranju poslovnih stavb in ob dobrem poznavanju procesa dela oz. njegove specifike skrbimo, da so naše projektne rešitve ves čas funkcionalne in fleksibilne.

Preberi več
projektiranje stanovanjski objekti

Stanovanjski objekti

Naši domovi so se skozi leta precej spremenili. Tradicionalno stavbarstvo je nadomestilo sodobno, trajnostno, bolj zeleno, učinkovitejše in varnejše.

Preberi več
projektiranje infrastrukturni objekti

Infrastrukturni objekti

Običajno gre za objekte, ki služijo potrebam družbe in so državnega ali lokalnega pomena ceste, mostovi, oskrba z vodo, kanalizacija, električna omrežja, telekomunikacije…

Preberi več
projektiranje kmetijski objekti

Drugi objekti

Uvajanje sodobnih proizvodnih praks v kmetijske objekte zahteva utilitarne in funkcionalne zasnove objektov, ki vplivajo na razvoj in videz podeželja.

Preberi več