projektiranje

Projektiranje

Smo specializirani za projektiranje objektov vseh vrst zahtevnosti, s področja industrijske, okoljske in infrastrukturne ter poslovne in stanovanjske gradnje.

gradnja

Gradnja

V podjetju zagotavljamo celostne izvajalske rešitve investicij in smo specializirani za področja industrijske, okoljske, poslovne in stanovanjske gradnje.

legalizacije

Legalizacije

Legalizacija investitorjem omogoča zanesljivejšo pot do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti in s tem do spoštovanja predpisanih pravil.

svetovanje

Svetovanje

Zasebnim in javnim investitorjem nudimo svetovanje za izdelavo elaborata lokacijske preveritve, projektne naloge, ocene investicije, izvajalcev GOI del...