Najpomembnejša dejavnost našega podjetja je izgradnja in sanacija odlagališč komunalnih odpadkov. V podjetju zagotavljamo celostne rešitve od svetovanja v začetni fazi, izdelave idejnega načrta do projekta za izvedbo in izgradnje. Na odlagališču je potrebno zagotavljati popolno tesnjenje dna območja odlagališča, odvajanje izcednih vod in njihovo obdelavo ter zmanjšanje infiltracije padavinskih vod med odpadke s sprotnim prekrivanjem odloženih odpadkov in s tem zmanjševanje količine izcednih vod. V naslednji fazi je potrebno urediti zajem odlagališčnega plina s sežigom na bakli ali izkoriščanjem za pridobivanje električne energije. Po prenehanju odlaganja odpadkov se uredi končno prekrivanje in prekrivno tesnjenje, ki onemogoča vdor vode v telo odlagališča po zaprtju.

Na že zgrajenih odlagališčih izvajamo:

  • tesnjenje dna, bokov in prekrivanje s sintetičnimi in naravnimi materiali,
  • odvodnja izcednih vod,
  • odvodnja meteornih vod in
  • odplinjanje in izkoriščanje odlagališčnega plina.