MHE Mrzlo Polje

  • Kraj in leto izgradnje: Jurklošter, Laško, 2019
  • Nazivna moč: 52kW

Mala hidroelektrarna Mrzlo Polje je derivacijska hidroelektrarna na desnem bregu vodotoka Gračnica in jo sestavljajo naslednji funkcionalni sklopi: jezovna zgradba z zajetjem, prehod za vodne organizme, tlačni cevovod, strojnica z vgrajeno pretvorbeno tehnologijo (turbino) in odvodni kanal.