Variantne rešitve obrata za predelavo plastike

  • Kraj in leto izgradnje: Prestranek, 2017-2018
  • Velikost (BEP): 11.600 m²

V gospodarski coni Prestranek se je na območju med železniško progo ter državno cesto Postojna – Ilirska Bistrica razvijal »Greenfield« projekt za novo tovarno za predelavo plastike. Variantne rešitve so služile kot strokovne podlage v fazi sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).