Konjeniški center Marina / Ranch Marina

  • Kraj in leto izgradnje: Koče, 2017 – 2019
  • Velikost (BEP): 3.800 m²

Projekt zajema projektiranje in gradnjo objekta za urjenje športnih konj skupaj s hlevi za individualno rejo konj ter vso potrebno infrastrukturo, pomožnimi objekti in tereni, dovoznimi cestami in potmi (jahalne površine, terenske jahalne poti, manipulativne površine, pašniki…). Objekt je lociran v zaselku Koče v Kočevju in je del večje posesti Konjeniškega Centra Marina.