Žaga Kočevska Reka

  • Kraj in leto izgradnje: Kočevska Reka, 2015 – 2016
  • Velikost (BEP): 650 m²

Projekt zajema projektiranje in gradnjo nove nadstrešnice za žago za razrez lesa, skupaj s pomožnimi objekti (za skladiščenje žagovine, montažne sušilnice) ter zunanjo ureditvijo, ki je locirana v neposredni bližini obstoječega obrata mizarskih delavnic. Programska zasnova novega obrata je v celoti podrejena tehnološkemu procesu žage za razrez lesa ter sušilnici za deske. Urejeno je enostavno dostopanje tovornih vozil za prevoz hlodovine in lesa do tračne žage in poteka po obstoječem cestnem priključku.