Prizidek uprave Publikus

  • Kraj in leto izgradnje: Suhadole pri Komendi, 2015 – 2017
  • Velikost (BEP): 632 m²

Na območju Centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah se je k obstoječi stavbi prizidala upravna stavba podjetja Publikus z nadstrešnico nad obstoječo tehtnico.