PEHD cevi, jaški in ostali izdelki

V podjetju HIS smo specializirani za izdelavo jaškov in drugih izdelkov. Material iz katerega so narejeni jaški je lahko polietilen visoke gostote (HD-PE) ali pa polipropilen (PP). Izdelki iz polietilena se uporabljajo predvsem za zunanjo meteorno in fekalno kanalizacijo, polipropilen pa je uporaben za tehnološko kanalizacijo, saj je odporen na pretočne medije kot so kemikalije, kisline, baze, ipd. Življenjska doba kanalizacije zgrajene iz teh materialov je vsaj 50 let.
Vsi sestavni elementi jaška (PEHD cevi in plošče) so atestirani. Jaški so izdelani tako, da so nepropustni, kar potrjuje certifikat o skladnosti izdelka, katerega je izdal Institut za varilstvo. Ravno tako so jaški (dno in stena) odporni na pritisk podtalnice, kar potrjuje poročilo Zavoda za gradbeništvo.

Vsi jaški so izdelani ročno (varilci z izpitom za varjenje termoplastov) po dejanskih projektih, kar pomeni da je vsak jašek unikat in ustreza na točno določeno mesto vgradnje. S tem odpadejo vsa prilagajanja (fazonski kosi), kar skrajša čas in poenostavi vgradnjo. Jaški in cevovodi so lahko izdelani za temensko nosilnost SN4, SN8 ali SN10. V primeru, ko se pojavi zahteva po večji temenski nosilnost (težki promet, železnica) se cevi in jaški obbetonirajo.