Poslovno skladiščni objekt Logatis

  • Kraj in leto izgradnje: Logatec, 2011 – 2012
  • Velikost (BEP): 5.245 m²

Industrijsko poslovni objekt se nahaja v Obrtni coni Logatec in ima tri etaže. Tlorisno je zasnovan na tri med seboj konstrukcijsko dilatirane, a prostorsko in funkcionalno povezane dele, zahodni del z etažnostjo K+P+1, osrednji del z etažnostjo K+P ter vzhodni del z etažnostjo K+P+1. Razporeditev prostorov v objektu je pogojena z delovnimi procesi. V objektu so urejena skladišča, delavnica za lastne potrebe (občasna uporaba 35 terenskih delavcev), pralnica s 5 delovnimi mesti /izmeno ter poslovni prostori s 25 delovnimi mesti. Pralnica delovnih oblačil in predpražnikov je zasnovana v skladu s tehnološkim procesom podjetja Lindström, ki objekt uporablja.