Odlagališče Leskovec

  • Kraj in leto izgradnje: Novo mesto, 2006 – 2016
  • Velikost (BEP): 80.000 m²

Projektiranje tesnjenja starega dela in projektiranje novega odlagališča Leskovec. Projekt starega dela zajema tesnjenje pokrova, z zajemom izcednih in meteornih vod, zajem odlagališčnega plina, projekt novega odlagališča vsebuje izkope za odlagališčno skledo, tesnjenje dna, zajem meteornih in izcednih vod, zajem plina s sežigom na plinski postaji z baklo in tesnjenje pokrova. Skupna tlorisna površina odlagališča znaša cca 80.000 m2.