Zbirni center Suhadole

  • Kraj in leto izgradnje: Suhadole pri Komendi, 2014-2021
  • Velikost (BEP): 1.616 m²

Projekt zajema projektiranje zbirnega centra za zbiranje posameznih frakcij nenevarnih odpadkov skupaj z zunanjo ureditvijo pripadajočega funkcionalnega zemljišča. V nivojsko razgibano zunanjo ureditev, tj. v treh nivojih, sta umeščena dva pritlična objekta – nadstrešnici. Območje je zaradi preprečevanja vdora zemljine iz brežin s treh strani ograjeno s podpornimi zidovi.